ikon_tel.
slouží k přenosu hlasu, textu, dat a obrazu po meta- lických, optických a bezdrátových sítích. Pro moderní způsob komunikace jsou využívány digitální komunikační sys- témy, které konver- gují analogové ...
více..
ikon_EPS
jsou zařízení které včasnou signalizací umožňuje snížit výší škod zapříčiněných požárem, jehož častou příčinou bývá nedodržení techno- logických postupů a nedůsledná kontrola bezpečnostních pře- dpisů ...
více..
ikon_EZS
se používají pro ochranu objektů a areálů všech veli- kostí, aby zabránili vniknutí nežádoucích osob. Nasazení vho- dných prostředků zjistí přítomnost nebo pokus pacha- tele o vniknutí do chráněného ...
více..
využívají se pro potřeby propojování různých informa- čních zařízení umístěných v rámci jedné místnosti či budovy. Pracují s relativně vysokými přenosovými rych- lostmi, zpravidla se užívá paralelního ...
více..
ELEKTROINSTALACE jsou nezbytnou součástí objektů jak v bytovém, tak i komerčním sektoru. V oboru silnoproudých instalací nabízíme kompletní dodávku a montáž el. zařízení od rozvaděčů...
více..
slouží k vizuálnímu sledování a záznamu událostí. Jsou to velmi účinné prost- ředky určené převá- žně k ochraně majetku, jejichž pomocí lze z jednoho stanoviště hlídat rozsáhlé obje- kty. Pomocí ...
více..