Telekomunikace
Kontakt

INTELS s.r.o.
Hybernská 1271/32
110 00 Praha 1

IČ:
28772695
DIČ:
CZ28772695

Telefon:
+420 491 840 000
Email:
intels@intels.cz

Telekomunikační systémy

Telekomunikační systémy slouží k přenosu hlasu, textu, dat a obrazu po metalických, optických a bezdrátových sítích. Pro moderní způsob komunikace jsou využívány digitální komunikační systémy, které konvergují analogové signály na digitální a naopak, podporují připojení analogových, digitálních a datových koncových terminálů. Důležitou vlastností je zároveň možnost napojení do veřejné sítě. Běžně používané připojení do VTS (Veřejná Telefonní Síť) je pomocí analogové pevné linky HTS, digitální ISDN linky, mobilní GSM linky a pomocí datové linky s využitím služeb VoIP (Voice over IP).

V minulosti používané analogové telefonní ústředny, které pouze sloužili k přepojování hovorů, jsou dnes již na ústupu a nahrazují je inovované konvergované modulární ústředny.

S digitalizací VTS a s dostupností internetu se dnes standardně používají digitální systémy, které umožňují sjednotit do jedné komunikační infrastruktury všechna spojení mezi lokálními pracovišti, regionálními a mezinárodními pobočkami. Způsob propojení jednotlivých systémů, IP telefonů a stejně tak softwarových klientů, nabízí perfektní komunikační scénář pro všechna pracoviště. Pracovníci tak zůstávají nepřetržitě dostupní po přihlášení na jakémkoliv terminálu v podnikové LAN síti, ve stále populárnějších bezdrátových sítích WLAN, ve vzdálené VAN síti nebo i z domova zabezpečeným připojením přes internet, se stejným telefonním číslem, službami a uživatelským rozhraním.

Základní funkcí požadovanou od systémů IP telefonie, je přenos hlasu. Takové systémy umožňují výstavbu spojení a přenos hlasu mezi koncovými terminály všech typů (analogové, digitální, ISDN, VoIP) v rámci podnikové sítě. Zajišťují spojení do VTS a zprostředkovávají spolupráci mezi hlasovými i datovými zařízeními a nadstavbovými aplikacemi připojenými v rámci sítě. Mezi nejčastěji používané aplikace patří tarifikace, callcentrum, automatická spojovatelka, voicemail, faxserver a PCI telefonie.

Moderní telefonní přístroje garantují uživatelsky přívětivou obsluhu, optimální formu dialogu se systémem a zvyšují hospodárnost provozu. Propojení systémů HiPath umožňuje vytvářet decentralizované komunikační sítě téměř neomezeného rozsahu. HiPath svojí koncepcí umožňuje všechny budoucí vymoženosti telekomunikační techniky integrovat do stávajících verzí. Mezi hlavní přednosti systému patří extrémně nízká spotřeba, minimální prostorové požadavky a 100% průchodnost v hlavní provozní hodině.

Tarifikace

Je používána k vyhodnocení jak odchozích, tak i příchozích hovorů. Ze získaných dat lze snadno zpracovat statistiky a určit náklady na jednotlivá střediska a koncové terminály připojené kdekoliv v síti.

Callcentrum

Umožňuje automatickou distribuci hovorů k agentovi, který svými dovednostmi nejlépe odpovídá zadaným parametrům. Mezi zadávané parametry patří jazykové znalosti, příslušnost do pracovních skupin a znalost produktů a služeb.

Automatická spojovatelka

Zajišťuje telefonickou dosažitelnost po celých 24 hodin. Automatická spojovatelka představuje hlasovou vizitku podniku. Základní funkcí je oznámení před přijetím hovoru. Dále pak zajišťuje přepojení telefonního hovoru dle volby volajícího, kterému je hlasová nabídka automaticky přehrána.

Voicemail

Slouží k zanechání zpráv koncovému uživateli v nepřítomnosti. Standardně lze měnit uvítací zprávu v hlasové schránce, nastavit délku zanechávaných zpráv a možnost zasílání hlasových zpráv do emailu. Tato vlastnost je velmi užitečná, veškeré hlasové zprávy jsou doručeny do emailu mezi běžné zprávy a uživatel má tak přístup odkudkoliv k zanechaným vzkazům.

Faxserver

Zajišťuje odesílání a přijímání faxových zpráv z jakéhokoliv PC v síti. Každý uživatel může mít své faxové číslo, které je přiřazeno osobní faxové schránce, kterou lze rovněž přesměrovat do emailu.

PCI telefonie

Představuje spojení koncového terminálu s lokálním PC pomocí USB kabelu nebo spojení s databázovým serverem pomocí LAN. Uživatel má pak možnost vytáčet hovory z uložených kontaktů v lokálním PC a síťové databázi. Dále lze, na základě identifikace volajícího a porovnání údajů uložených v PC, automaticky spouštět vybrané aplikace.